Gynaecologie Antoniushoeve MCH, Leidschendam

projectvoor
projectna
Omschrijving:

Op deze locatie zijn er meerdere projecten succesvol afgerond. Hieronder volgt een kort overzicht van deze projecten.

•   Vernieuwbouw en herstructurering poliklinieken
•   Ontkoppelde productiekeuken
•   Bestraling bunkers voor lineaire versnellers
•   Vernieuwbouw afd. radiologie en radiotherapie
•   Verschillende algemene verpleegafdelingen
•   Verpleegafdeling cardiologie en hartbewaking
•   KCL- en MMB laboratorium
•   Renovatie 7 O.K. ruimten met bijbehorende voorzieningen


Categorie: