Radiologie Westeinde Ziekenhuis MCH, Den Haag

projectvoor
projectna
Omschrijving:

Op deze locatie zijn er meerdere projecten succesvol afgerond. Hieronder volgt een kort overzicht van deze projecten.

•   Vernieuwbouw en herstructurering poliklinieken
•   Ontkoppelde productiekeuken
•   Bestraling bunkers voor lineaire versnellers
•   Vernieuwbouw afd. radiologie en radiotherapie
•   Verschillende algemene verpleegafdelingen
•   Verpleegafdeling cardiologie en hartbewaking
•   KCL- en MMB laboratorium
•   Renovatie 7 O.K. ruimten met bijbehorende voorzieningen

De vervangende nieuwbouw aan het Westeinde is op de plaats gekomen van de oude wasserij (en ketelhuis) dat in het verlengde ligt van het oude ziekenhuis Johannes de Deo hierna genoemd het G-gebouw. Deze wasserij heeft een structuur en verdiepingshoogten die afwijkend zijn van het G-gebouw en is hierdoor functioneel onbruikbaar.

De vervangende nieuwbouw die geplaatst werd in de gevelwand aan het Westeinde, zal wat betreft verdiepingshoogte aansluiten op het G-gebouw. Het volume heeft 4 bouwlagen.

De nieuwbouw op  het binnenterrein, de huidige parkeerplaats van het Westeinde ziekenhuis, zal evenals het oude ziekenhuis Johannes de Deo, bestaan uit 5 bouwlagen. Het nieuwe volume zal qua uitstraling en materiaal aansluiten bij de vervangende nieuwbouw aan het Westeinde. Beide nieuwe volumes en het bestaande G-gebouw worden gekoppeld door een 2 laags atrium. Hierin worden bezoekersstromen van de GGD geregeld op de begane grond. Op een gedeelte van de begane grond van het G-gebouw is in 2007 al de SOA polikliniek van de GGD gehuisvest. De hoofdentree ligt centraal in dit tussenliggende atrium. De bovenliggende verdiepingen in de vervangende nieuwbouw krijgen een aparte entree aan het Westeinde, zodat deze apart te gebruiken zijn.

De vrije zichtlijn vanuit de hal van het ziekenhuis blijft gehandhaafd. De vrije ruimte kan ingericht worden als een groene parkachtige zone. Onder het gehele binnenterrein kan een parkeergarage gerealiseerd worden.


Opdrachtgever:

Medisch Centrum Haaglanden


Categorie: