Winckelsteegh, Nijmegen

projectvoor
projectna
projectimg
Omschrijving:

Winkelsteegh, 3.900 m2 dagactiviteiten centrum voor meervoudig complex gehandicapten te Nijmegen.

Dit project bestaat uit twee paviljoens. De opdracht was dat alle groepsruimten zouden grenzen aan de buitenruimte, het bos. De beschikbare voetprint had echter onvoldoende oppervlak. Door om en om een halve verdieping uit te graven en daar tussen juist een halve verdieping op te hogen liggen alle groepsruimten toch aan het bos. Dit heeft als bijkomend voordeel dat cliënten waarvoor een prikkelarme omgeving gewenst is zo een verdiepte en dus extra beschutte buitenruimte krijgen. De gebouwen worden door deze opbouw opgenomen in het bos, en er ontstaat een geleidelijke overgang van binnen naar buiten en andersom.

De paviljoenachtige gebouwen worden ontsloten door hellingbanen en voor het personeel korte trappen die slechts een halve verdieping overbruggen. Alle ruimtes zijn gegroepeerd rondom een centraal middengebied en hebben door de split-level opbouw visueel contact met elkaar. Deze middengebieden zijn multifunctioneel te gebruiken als: ontmoetingsruimte, café en spel-o-theek. Het dagactiviteiten centrum biedt werk en cursusruimten voor jong en oud.


Opdrachtgever:

Winckelsteegh


Categorie: